sk | en

UNESCO

Prednáška Univerzitnej knižnice v Bratislave: Charakteristiky rukopisov arabských ľudových románov


Prednáška Univerzitnej knižnice v Bratislave: Charakteristiky rukopisov arabských ľudových románov

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave v spolupráci so Slovenskou orientalistickou spoločnosťou pozýva všetkých záujemcov na prednášku z cyklu Orient známy-neznámy. Arabský ľudový román (síra šaʿbíja) sa považuje za osobitý žáner arabskej ľudovej literatúry, ktorý sa po stáročia formoval v rámci bohato sa rozvíjajúcej rozprávačskej tradície. Popri monumentálnej zbierke rozprávaní Tisíc a jednej noci či nábožensky orientovaných Rozprávaniach o prorokoch (qisas al-anbijá´), s ktorými sa neraz zaujímavo prelína, sa považuje za dominantný žáner arabskej ľudovej epiky. Cieľom prednášky je poukázať na charakteristiky rukopisov arabských ľudových románov: ich vzhľad, písmo, členenie textu, počiatočné a záverečné formulácie, vokalizáciu a i., ako aj naznačiť niektoré problémy, ktoré súvisia so spôsobom dochovania arabskej ľudovej literatúry. Prednáška bude doplnená bohatým obrazovým materiálom.

Termín a miesto konania: 19. apríl 2023 o 17:30h, Seminárna sála, Klariská 5, Bratislava

Prednášateľ: doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD., Katedra klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, členka Slovenskej orientalistickej spoločnosti

Vstup: voľný