sk | en

UNESCO

Staňte sa Učiacim sa mestom UNESCO a rozvíjajte svoje mestá prostredníctvom vzdelávania!


Staňte sa Učiacim sa mestom UNESCO a rozvíjajte svoje mestá prostredníctvom vzdelávania!

UNESCO spustilo výzvu na predkladanie nominácií do Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO na rok 2023. Slovensko má od minulého roka prvého zástupcu v tejto prestížnej sieti miest – mesto Trnava a boli by sme radi, keby do rodiny UNESCO na Slovensku pribudli aj ďalšie mestá.

Globálnu sieť učiacich sa miest UNESCO aktuálne tvorí 294 miest zo 76 krajín sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, koncept celoživotného vzdelávania, vyučovanie v rodinách/komunitách a na pracovisku, či využívanie moderných vzdelávacích pomôcok.

Zastrešuje ju UNESCO Inštitút pre celoživotné vzdelávanie v Hamburgu. Členstvo v sieti poskytuje výbornú príležitosť na nadväzovanie nových partnerstiev, odborné sieťovanie a zdieľanie skúseností a know how pri riešení problémov a výziev, ktorým učiace sa mestá čelia.

Bližšie informácie o výzve sú dostupné na GNLC Membership Flyer - new design (unesco.org) a na Join the network | Institute for Lifelong Learning (unesco.org), kde je uverejnená aj samotná prihláška.

Svoje prihlášky môžu mestá zasielať  Sekretariátu Slovenskej komisie pre UNESCO na emailovú adresu unesco@mzv.sk najneskôr do 31. mája 2023.

 Ak by ste sa chceli inšpirovať úspešným príbehom Trnavy, preštudujte si webovú stránku www.uciacasatrnava.sk a stránku o.z. Lifestarter www.lifestarter.sk, ktorý stojí za nomináciou Trnavy a aktivitami mesta na poli vzdelávania.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám vždy k dispozícií aj u nás na komisii.