sk | en

UNESCO

Alarmujúci nárast počtu zabitých novinárov vo svete


Alarmujúci nárast počtu zabitých novinárov vo svete

UNESCO upozorňuje na alarmujúci nárast počtu zabitých novinárov vo svete – minulý rok bol každý štvrtý deň zabitý jeden novinár!

Bezpečnosť novinárov je súčasťou mandátu UNESCO v oblasti slobody prejavu. Tento zahŕňa aj otázky slobodného prístupu k médiám, plurality médií a mediálnej/informačnej gramotnosti, vrátane boja proti dezinformáciám.  Na obrovský nárast počtu vrážd upozornila aj generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay.

Aj Slovensko je v danej agende mimoriadne aktívne - je členom UNESCO skupiny priateľov na podporu bezpečnosti novinárov, ako aj tzv. Koalície za slobodu médií (Media Freedom Coalition), v rámci ktorej sa zasadzuje za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa beztrestnosti a bezpečnosti novinárov.

Podľa aktuálne zverejnených štatistík UNESCO bolo za ostatný rok vo svete zabitých 86 novinárov, čo predstavuje výrazný nárast oproti rokom 2019 – 2021, kedy bol ich priemerný počet 54. Desivým je aj fakt, že až polovica z nich prišla o svoje životy mimo služby – vo svojich domovoch, na cestách, parkoviskách či iných verejných miestach.  K vraždám dochádzalo na každom kontinente, pričom viac než ich polovica bola zaznamenaná v krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku. K najvyššiemu počtu vrážd došlo v Mexiku (19), Ukrajine (10) a Haiti (9). Celkovo bol zásadný nárast počtu zabitých novinárov zaznamenaný v krajinách bez prebiehajúceho vojnového konfliktu.

UNESCO dôrazne odsudzuje vraždy novinárov a vo svojej činnosti aktívne pristupuje k zabezpečeniu slobody prejavu a bezpečnosti novinárov na celom svete. Školí novinárov a justičné subjekty, zvyšuje celosvetové povedomie prostredníctvom organizovania podujatí pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače (3. máj) a Medzinárodného dňa boja proti beztrestnosti za zločiny spáchané na novinároch (2. november) a monitoruje súdne opatrenia v prípade každého jedného zabitia novinára.

Viac o angažovaní sa UNESCO v tejto problematike sa dočítate na Safety of Journalists | UNESCO.

 

 

K fotke: ©UNESCO/Shutterstock.com/Nelson Antoine