sk | en

UNESCO

UNESCO bude podporovať ukrajinských utečencov na Slovensku prostredníctvom médií


UNESCO bude podporovať ukrajinských utečencov na Slovensku prostredníctvom médií

UNESCO bude podporovať ukrajinských utečencov na Slovensku prostredníctvom médií s cieľom posilniť nielen ich kultúru, ale aj základné právo na prístup k informáciám 

Slovensko je jednou z troch krajín, ktorá sa spoločne s Moldavskom a Rumunskom zapojí do projektu UNESCO na podporu ukrajinských utečencov prostredníctvom médií. Cieľom projektu, ktorý financuje japonská vláda, je podporiť nepretržitý prístup ukrajinských utečencov nachádzajúcich sa na Slovensku ku kvalitným, objektívnym a relevantným informáciám.

 V období, kedy si pripomíname 30 rokov od nášho vstupu do UNESCO, je daný projekt konkrétnym a hmatateľným príkladom prínosu tejto medzinárodnej organizácie pre Slovensko a pre rozvoj jeho národných politík v oblasti vzdelávania, kultúry, či prístupu ku pravdivým informáciám. 

Finančná podpora projektu je súčasťou balíka pomoci vo výške takmer 10 miliónov USD, ktorý vláda Japonska poskytla UNESCO na podporu núdzových opatrení pre Ukrajinu v oblasti vzdelávania, kultúry a podpory žurnalistiky. Prostredníctvom implementácie programu získajú ukrajinskí utečenci nielen informácie potrebné pre ich základné prežitie na Slovensku, ale aj platformu pre udržanie a rozvoj ich kultúry a národnej identity.

Projekt UNESCO sa bude na Slovensku realizovať v priebehu tohto roka a ponúkne príležitosť na širšie zapojenie ukrajinských utečencov do tvorby špeciálnych mediálnych programov a posilnenie zručností v oblasti citlivého spravodajstva o konfliktoch. Implementačným partnerom projektu bude Slovenský syndikát novinárov a organizácia MEMO98.

Copyright UNESCO, Paris