sk | en

UNESCO

DNES SI PRIPOMÍNAME SVETOVÝ DEŇ SLOBODY TLAČE


DNES SI PRIPOMÍNAME SVETOVÝ DEŇ SLOBODY TLAČE

UŽ 30 ROKOV SI DNES NA CELOM SVETE PRIPOMÍNAME SVETOVÝ DEŇ SLOBODY TLAČE A NEZASTUPITEĽNÚ ÚLOHU NOVINÁRSKEJ PRÁCE

Generálna riaditeľka UNESCO A. Azoulay pri tejto príležitosti upozornila, že stav krajiny v oblasti slobody tlače a práva na slobodu prejavu napovedá o stave demokracie v našej spoločnosti. Nedá sa nesúhlasiť, nakoľko sloboda slova a tlače je pevnou súčasťou demokracie a ide ruka v ruke s ostatnými základnými ľudskými právami a slobodami.

Novinári a novinárky sú dnes strážcami demokracie a pri pravdivom a objektívnom informovaní a odhaľovaní pravdy musia mať zaručenú slobodu vyjadrovania a patričnú ochranu. Dnes v mnohých kútoch sveta čelia zastrašovaniu, obťažovaniu, ba až násiliu. Osobitne sa to týka žien novinárok, na čo dlhodobo upozorňuje aj UNESCO. Naviac, pravdu ohrozujú a deformujú dezinformácie a nenávistné prejavy, ktoré sa dnes aktívne šíria nielen v online priestore. Preto je dôležité neustále upozorňovať na nástrahy a krehkosť novinárskej práce a pripomínať si dôležitosť nezávislej a slobodnej žurnalistiky. Bez nej nie je možná ochrana ľudských práv a ostatných demokratických princípov.   

Viac o činnosti UNESCO v oblasti slobody prejavu a plurality médií, ktorá je jednou z prioritných domén organizácie, sa dočítate na World Press Freedom Day | UNESCO. Aj Slovensko sa na pôde UNESCO dlhodobo profiluje v tejto oblasti a je o. i.  aktívnym členom UNESCO Skupiny priateľov na podporu bezpečnosti novinárov, ako aj tzv. Koalície za slobodu médií, v rámci ktorej sa zasadzuje za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa beztrestnosti a bezpečnosti novinárov.