sk | en

UNESCO

Video pozdrav generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulay pri príležitosti 30. výročia členstva Slovenskej republiky v UNESCO


Video pozdrav generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulay pri príležitosti 30. výročia členstva Slovenskej republiky v UNESCO

Pri príležitosti tohtoročného 30. výročia členstva Slovenskej republiky v UNESCO dávame do pozornosti text video pozdravu generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulay adresovaný účastníčkam/-om Fóra partnerov SK UNESCO, ktoré sa uskutočnilo 13.6.2023.

Video pozdrav predniesol zástupca generálnej riaditeľky pre vonkajšie vzťahy Firmin Edouard Matoko.