sk | en

UNESCO

Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu


Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu

Dobšinská ľadová jaskyňa:Jaskyňa Domica:Gombasecká jaskyňa:

  

Jasovská jaskyňa:Ochtinská aragonitová jaskyňa:


Fotografie poskytla: © Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň (www.ssj.sk)


http://www.ssj.sk/sk/clanok/146-slovensky-kras