sk | en

UNESCO

FUJARA – hudobný nástroj a jeho hudba

Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba

Fujara je krásny hudobný nástroj ľudovej kultúry označovaný aj ako „kráľovná medzi ľudovými nástrojmi“. Je rozšírená len na Slovensku, osobitne na strednom Slovensku, a už niekoľko storočí je jedným z našich národných symbolov (najstaršia písomná zmienka o fujare pochádza z 18. storočia). 

Fujaru tvorí dlhá drevená píšťala s tromi hmatovými dierkami. Zdobená je rôznymi ornamentmi. Jej výroba trvá niekoľko rokov. Každý nástroj je unikát, ktorý odráža tak osobnosť svojho „stvoriteľa“, ako aj osobnosť osoby, ktorá na ňom hrá.


Viac o fujare nájdete na: 

http://www.fujara.sk/sk/, http://www.fujary.com/vyroba

Fujara bola do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva zapísaná až v roku 2008, no už v roku 2005 bola fujara vyhlásená za „Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity“ (voľný preklad z ang. – Majstrovské dielo ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva). Dňa 25. novembra 2005 Mária Krasnohorská, vtedajšia veľvyslankyňa SR vo Francúzskej republike a stála delegátka SR pri UNESCO, prevzala z rúk generálneho riaditeľa UNESCO, Koichira Matsuuru, potvrdenie o zápise fujary na Zoznam diel nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v rámci slávnostnej proklamácie, v ktorej UNESCO ocenilo celkovo 43 diel.