sk | en

UNESCO

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec

Osada Vlkolínec tvorí miestnu časť mesta Ružomberok. V minulosti sa označovala ako „ulica“ Ružomberka, hoci sa nachádza vo vzdialenosti asi 7 km od mesta, v horskom prostredí severnej časti stredného Slovenska. Ide o pozoruhodne zachovaný typ stredovekého dedinského sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí. Jeho pôdorys, sčasti formovaný kopcovitým terénom pohoria Veľká Fatra, vytvárajú zrubové domy situované na úzkych parcelách so stodolami, senníkmi a ďalšími hospodárskymi objektmi v zadných častiach parcely. Stredom osady tečie potok, ktorého tok usmerňuje drevený žľab. Okolitú krajinu tvoria úzke pásy polí a pasienkov so senníkmi chránené od severu masívom vrchu Sidorovo.  

Hoci počiatky osídlenia osady siahajú do 10. storočia, prvé písomné zmienky o ňom pochádzajú až z konca 14. storočia. Jej pôdorys v tomto období je doložený písomnými prameňmi, ktoré v r. 1469 uvádzajú vo Vlkolínci päť ulíc. Väčšina zachovaných objektov sa však datuje do 19. storočia. K týmto patrí 43 takmer neporušených hospodárskych dvorov, ktoré si zachovali množstvo archaických stavebných prvkov, Kostol Navštívenia Panny Márie postavený v r. 1875, zvonica vybudovaná v r. 1770 a budova školy. Vlkolínec predstavuje v rámci regiónu najlepšie zachovaný a najcelistvejší urbanistický komplex tradičnej ľudovej architektúry.  

Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol o zápise Vlkolínca do Zoznamu svetového dedičstva na svojom 17. zasadnutí v kolumbijskej Cartagene v dňoch 6. až 11. decembra 1993. 

Viac informácií nájdete na http://www.pamiatky.sk/sk/page/rezervacia-ludovej-architektury-vlkolinec