sk | en

UNESCO

Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách

Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách

 

Bábkové divadlo nie je pre slovenskú  a  českú spoločnosť len obľúbenou formou tradičnej zábavy, ale tiež spôsob, ako sprostredkovať víziu sveta a vzdelávací nástroj o morálnych hodnotách. Bábky, ktorých postavy sú skutočné alebo imaginárne, sú väčšinou vyrobené z dreva a animované pomocou rôznych metód. Počiatočnými nositeľmi tohto umenia boli rodiny, ktoré cestovali s bábkarstvom, a ktorých diela neskôr ovplyvnené miestnymi vplyvmi jazyka a témami s použitím komické figúrok s rozličnými vlastnosťami. Bábkové divadlo je neoddeliteľnou súčasťou slovenského a českého divadla a má literárnu tradíciu. Zohráva tiež dôležitú úlohu pri socializácii, pomáha umelcom tvoriť kreatívne , používať spoluprácu, komunikáciu a posilniť ich zmysel pre identitu v spoločnosti. Vďaka mnohým  tradičným obradom a slávnostným udalostiam, ako sú sviatky, trhy a festivaly, bábkové predstavenia dnes možno stretnúť v rôznych formách, ktoré ale stále čerpajú z tradícií. Nositeľmi tohto umenia sú umelci, dramaturgovia, bábkotvorci, rovnako ako scénografi. Zručnosti sú prenášané napodobňovaním a praxou v rámci fungujúcich komunít.

Na Slovensku sa  tiež prenáša tradícia pomocou bábkových rodov a rodín, ako aj prostredníctvom workshopov vedených neziskovými organizáciami a umeleckými školami.

Slovenské a české bábkarstvo zapísali do prestížneho Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO 1. decembra 2016. 

Rozhodlo sa o tom na zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v etiópskom Addis Abebe.

Hodnotiaci orgán UNESCO ocenil „výnimočnú hodnotu prvku bábkarstva na Slovensku a v Česku pre kultúrne dedičstvo ľudstva".  

Generálny riaditeľ SĽUKu, pán Hamar, ktorý sa podieľal na procese zápisu, označil bábkarstvo za tradičný kultúrny prvok na Slovensku a v Česku.

Tento druh divadla združuje dramatické, dramaturgické, inscenačné, interpretačné, scénografické, výtvarné i hudobné zručnosti. 

Spája sa s ním aj ľudová tvorba ako rezba, maľovanie a obliekanie bábok. 

Zápisu do zoznamu predchádzal tri roky dlhý administratívny proces.

Spolupracovali na ňom odborníci, diplomati, úradníci, bábkari či bábkové divadlá. Nomináciu výrazne podporili aj slovenské a české ministerstvá kultúry.

Tradícia bábkarstva je v našich krajinách stále silná, a to vďaka predávaniu spomenutých praktík, zručností, skúseností, ale i samotných bábok či dekorácií z generácie na generáciu.

http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/puppetry-in-slovakia-and-czechia-01202