sk | en

UNESCO

Členstvo SR v orgánoch UNESCO

Členstvo SR v orgánoch UNESCO


Slovenská republika bola členom Výkonnej rady UNESCO v rokoch:

·         1995 - 1999

·         2001 - 2005

·         2009 - 2013


Členstvo SR vo VR, subsidiárnych a dohovorových výboroch UNESCO

41. GK UNESCO -2021/2025

 - Medzivládna rada Programu Človek a biosféra (MAB)

- Medzivládnej rady Medzivládneho výboru pre bioetiku (IGBC)

 40. GK UNESCO - 2019 / 2023

- Medzivládna rada programu MOST - JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD 

- Medzivládna rada Medzinárodného hydrologického programu (IHP) -  RNDr. Pavol Miklánek, CSc

 39. GK UNESCO 2017/2021

- SR miesto predsedu Komisie SHS – prof. Milan Konvit

 38.GK UNESCO - 2015 / 2019

- SR miesto podpredsedu Komisie ED – Dagmar Kopčanová

- Medzinárodný koordinačný výbor Programu Človek a biosféra - (MAB)- Ing. Oszlányi

- Medzivládna rada  Programu sociálnych premien MOST – Dr. Falťan

37. GK UNESCO – 2013 /2017

- Medzivládny výbor pre program informácie pre všetkých (IFAP) –  Prof. RNDr. Ľ. Molnár, DrSc.

- Medzivládny výbor pre bioetiku (IGBC) –  Prof. RNDr. Marta Kollárová

36.GK UNESCO – 2011 /2015

- SR miesto predsedu Komisie CI - Prof. Ľudovít Molnár

- Rada Medzinárodného byra  pre vzdelávanie (IBE) -  vedúca sekcie pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO PhDr. D. Kopčanová

35. GK UNESCO – 2009 /2013

- VR UNESCO

- Medzinárodný koordinačný výbor programu Človek a biosféra (MAB) – Ing. Július Oszlányi, CSc.

34. GK UNESCO – 2007 / 2011

Ing.Oszlányi – predseda komisie SHS

33. GK UNESCO – 2005 /2009

- SR  miesto predsedu komisie SC - Ing. Oszlányi

- Medzinárodný koordinačný výbor programu Človek a biosféra (MAB) -  Ing. Oszlányi

- Medzivládna rada Medzinárodného hydrologického programu (IHP) -   Ing.Miklánek

 

Komisie a expertné výbory

·         Prof. RNDr. Marta Kollárová - Svetová komisia pre etiku vedeckého poznania a technológií COMEST 

·         Ing. Zuzana Guziová - Ad hoc skupina programu MAB

·         Tomáš Pagáč  expert ADA –  pracovná skupina pre prípravu operačných smerníc Dohovoru proti dopingu v športe

·         Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. - hodnotiaci orgán Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

·         Mgr. Katarína Deákova  -  Steering Committee pre Agendu SDG 4

 

Medzivládne výbory Dohovorov UNESCO

Medzivládny výbor Dohovoru o opatreniach zakazujúcich a zabraňujúcich nedovolený dovoz, vývoz a prevod vlastníctva kultúrnych hodnôt (Dohovor 1970) -  SR členom r. 2019- 2023 – Andrej Jaroš,  MK SR

Medzivládny výbor pre ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov  – SR členom  v r. 2015-2019  - Jana Kňažková, MK SR


Ceny UNESCO

Ing . Oszlány - Cena Sultána Qabossa pre ochranu životného prostredia  r. 2007

OZ Svatobor – laureát ceny Confucius pre alfabetizáciu  v. 2015

Ing. Vladimíra Fabriciusová - Cena UNESCO – Michel Batisse Award  r. 2017