sk | en

UNESCO

Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu

Slovenský kras predstavuje typický stredoeurópsky kras pozostávajúci zo siedmich samostatných planín. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj Aggtelecký kras v Maďarsku. Spolu zaberajú rozlohu asi 600 km2 a pre významné prírodné hodnoty boli jaskyne tohto územia v roku 1995 zaradené medzi lokality svetového prírodného dedičstva. Najvýznamnejším je jaskynný systém Domica-Baradla, ktorý dosahuje dĺžku

okolo 25 kilometrov. Jeho väčšia časť sa však nachádza v Maďarsku. Najhlbšou lokalitou je jaskyňa Skalistý potok situovaná v južnej časti Jasovskej planiny. Jaskyniari tu počas dlhoročného prieskumu prekonali 30 sifónov a dosiahli miesto vo výške 317 metrov nad vchodom. Evidovaných je tu ďalších 1000 jaskýň a priepastí vyznačujúcich sa rôznymi pozoruhodnosťami. V Silickej ľadnici sa našli archeologické pamiatky z

paleolitu, Snežná diera je zaujímavá ľadovou výzdobou, Zvonivá priepasť mohutnou sintrovou výzdobou a Jasovská jaskyňa vývojom podzemných priestorov a históriou.

Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol o zápise Jaskýň Slovenského krasu a Aggteleckého krasu do Zoznamu svetového dedičstva na svojom 19. zasadnutí v nemeckom Berlíne v dňoch 4. až 9. decembra 1995.

Viac informácií nájdete na http://www.ssj.sk/sk/svetove-dedicstvo