sk | en

UNESCO

Tradície spojené s chovom koní plemena Lipican

Tradície spojené s chovom koní plemena Lipican

V poradí už 9. zápis slovenského prvku na tento prestížny zoznam UNESCO bol uskutočnený počas prebiehajúceho 17. zasadnutia Medzivládneho výboru nehmotného kultúrneho dedičstva v marockom Rabate (28.11-3.12.2022).

Išlo o nadnárodnú nomináciu pod vedením Slovinska, ktorú spoločne predkladali Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko,  Rumunsko, Slovensko a Taliansko. Prvok splnil všetkých 5 požadovaných kritérií UNESCO, čo svedčí o vynikajúcej príprave nominačného spisu, vysokej expertíze aj slovenských odborníkov a výbornej spolupráci dotknutých krajín.

Daný prvok predstavuje znalosti, postupy a zručnosti, ktoré súvisia s chovom, starostlivosťou a výcvikom Lipicanov. Jeho nositeľmi sú muži a ženy, ktorí pracujú v národných žrebčínoch a spolu so súkromnými chovateľmi a terapeutmi sa podieľajú napríklad na chove, výcviku koní, vzdelávacích aktivitách a udalostiach. Na Slovensku je jeho nositeľom Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik.

Slovensko má na spomínanom zasadnutí v Maroku expertnú delegáciu, keďže je historicky prvýkrát členom tohto medzivládneho výboru UNESCO, ktorý o.i. rozhoduje o zápise prvkov do spomínaného Reprezentatívneho zoznamu. Vo výbore je zastúpená aj členka SK UNESCO Ľubica Voľanská, expertka-vedecká pracovníčka z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

https://www.ludovakultura.sk/lipican-zapis-do-unesco/