sk | en

UNESCO

Modrotlač

Modrotlač


Modrotlač – tlač modrej vyjadruje techniku postupu nanášania indigového farbiva na tkaninu. Používané vzory majú vyše 300 rokov a po stáročia sa inšpirovali kresťanskými motívmi, motívmi miestnej flóry a fauny a úzko súviseli s miestnou kultúrou. Proces výroby modrotlače nie je obmedzený iba na samotnú tlač, ale zahŕňa aj prípravu surovín, spriadanie, tkanie, potlač a farbenie. Na naše územie sa táto technika dostala z Holandska a Nemecka v priebehu 18. storočia. Najskôr sa udomácnila v meštianskom prostredí. Do ľudového odevu a textilu prenikla v 19. storočí a rozvetvila sa do výnimočného bohatstva lokálnych podôb, prispôsobených vkusu vidieckych odberateľov, ktorí si modrotlač objednávali podľa vzorkovníc priamo v dielňach alebo kupovali na jarmokoch.

V porovnaní s inými stredoeurópskymi krajinami bola na Slovensku ešte v polovici 20. storočia regionálna rozmanitosť modrotlačových vzorov, rovnako ako hustota výskytu modrotlačiarskych dielní, značná. Činných bolo vyše 30 dielní, ktorých produkcia smerovala prevažne na vidiek, do oblastí, kde sa ľudia ešte obliekali do kroja. Spolu s postupným zánikom využitia modrotlače v odeve a interiéroch vidieckych domácností aktivita dielní postupne slabla. K procesu redukcie prispel aj zákaz súkromného podnikania, po ktorom dohľad nad produkciou modrotlače prevzali výrobné družstvá a hlavne Ústredie ľudovej umeleckej výroby, ktoré zohralo a podnes zohráva významnú úlohu v podpore výroby modrotlače. Spolupracuje s výrobcami a podporuje pokračovanie farbiarskej tradície aj v inovatívnych podobách moderného dizajnu.Dňa 28. novembra 2018 zasadal Medzivládny výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorý schválil na svojom 13. zasadnutí zápis viacnárodnej nominácie „Modrotlač“ na reprezentatívny Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorú SR predložila spoločne s Nemeckom, Rakúskom, ČR a Maďarskom.

Výbor, ktorý zasadal na Mauríciu (25.11. - 1.12.2018), vo svojej správe vyjadril uznanie všetkým štátom za predloženie vynikajúco zdokumentovaného projektu.

V nominačnom projekte Výbor ocenil aj súbor opatrení, ktoré sú zamerané na prenos, ochranu, dokumentáciu a propagáciu techniky modrotlače, medzi ktoré patria hlavne vzdelávacie programy zamerané na zvyšovanie informovanosti mladých ľudí, partnerstvá s technickými a odbornými školami, ako aj samotné výstavy v múzeách.

SR zastupovali na rokovaní predseda Rady ministra kultúry na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a generálny riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) Juraj Hamar a Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied (SAV).

Viac nájdete na: https://www.ludovakultura.sk/zoznam-nkd/modrotlac/