sk | en

UNESCO

Slovenské informačné a dokumentačné stredisko

Slovenské informačné a dokumentačné stredisko

Stredisko UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave je jediným informačným a dokumentačným strediskom Organizácie spojených národov pre vedu, kultúru a vzdelávanie (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) v Slovenskej republike. Bolo zriadené na základe zmluvy medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Univerzitnou knižnicou a sprístupnené verejnosti 1. 6. 1994.


Pre bližšie informácie pozrite: http://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/