sk | en

UNESCO

Informačné a dokumentačné stredisko

Informačné a dokumentačné stredisko

Stredisko UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave je jediným informačným a dokumentačným strediskom Organizácie spojených národov pre vedu, kultúru a vzdelávanie (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) v Slovenskej republike. Bolo zriadené na základe zmluvy medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR a Univerzitnou knižnicou a sprístupnené verejnosti 1. júna 1994.


Pre bližšie informácie pozrite: http://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/