sk | en

UNESCO

Informačné a dokumentačné stredisko

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave bolo zriadené na základe zmluvy medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR a Univerzitnou knižnicou a sprístupnené verejnosti 1. júna 1994.

Kumuluje viaceré funkcie: národného koordinátora Pridružených škôl UNESCO na Slovensku, národného koordinátora Klubov UNESCO v SR a sekretariátu Slovenského výboru pre UNESCO program Pamäť sveta zameraného na ochranu dokumentárneho dedičstva. 

Hlavné úlohy:

  • sprostredkovanie informácií o činnosti, programoch, projektoch a rôznych aktivitách UNESCO vo všetkých oblastiach jeho kompetencií vo svete aj na Slovensku najširšej verejnosti;
  • budovanie a sprístupňovanie fondu publikácií a dokumentov UNESCO a OSN v priestoroch študovne.

Kontakt:

Univerzitná knižnica v Bratislave
Klariská 5
Bratislava
Telefón: 02/ 20 466 542
E-mail: unesco@ulib.sk

Bližšie informácie sú dostupné na http://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/