sk | en

UNESCO

18. ROČNÍK EUSTORY NA SLOVENSKU


18. ROČNÍK EUSTORY NA SLOVENSKU

Dňa 8. septembra 2023 sa pod našou záštitou uskutočnilo slávnostné podujatie spojené s vyhodnotením súťaže a prevzatím ocenení víťazkami a víťazmi 18. ročníka EUSTORY na Slovensku. Ide o etablovanú súťaž pre stredoškolákov o novodobých dejinách Slovenska, ktorú organizuje Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (SCCD). Jej cieľom je podporiť mladých ľudí v kritickom myslení v oblasti histórie a rozvíjať ich zručnosti v príprave, obhajobe a prezentácii prác. Témou tohto ročníka bola „Prvá Československá republika (1918-1938) – jej víťazstvá a prehry“.  
Ceny si prebrali študentky a študenti z dvoch gymnázií - Gymnázia Milana Rúfusa zo Žiaru nad Hronom a Gymnázia Varšavská 1 zo Žiliny. Generálna tajomníčka SK UNESCO Ľ. Erdelská poďakovala organizátorom a osobitne Z. Jezerskej, výkonnej riaditeľke SCCD a členke Sekcie pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO za jej dlhoročnú prácu spojenú s prípravou tohto podujatia prispievajúceho k šíreniu hodnôt a myšlienok UNESCO pri práci s mladými ľuďmi. Hoci téma súťaže zdanlivo s UNESCO priamo nesúvisí, upozornila, že ak sa obzrieme 105 rokov dozadu na obdobie kreovania nášho prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, pochopíme, že bolo úzko späté s princípmi demokracie, tolerancie a humanizmu. Princípmi, na ktorých bolo založené aj UNESCO a ktoré aj v súčasnosti tvoria základné stavebné kamene každej vyspelej spoločnosti. Taktiež rezonoval apel na dobré poznanie histórie - lebo „ak nepoznáme svoju minulosť, nemôžeme písať príbeh budúcnosti“. Pridanou hodnotou podujatia boli pútavé prezentácie víťazných prác samotnými autorkami a autormi. Radi konštatujeme, že ich kvalita bola veľmi vysoká a mladí rečníci zaujali nielen obsahom, ale aj formou prezentácie.
Prvé miesto získali študentky N. Očovanová a E. Ivaničová s prácou „Opletačky s feminami v 1. Československej republike“, ktorú vyhotovili aj vo forme podcastu. Ide o polhodinový podcast, ktorý sa venuje životu žien v období medzi rokmi 1918-1938. Jeho hlavným cieľom bolo originálnym spôsobom poukázať na víťazstvá a pády, ktoré prinieslo toto obdobie ženám. Podľa hodnotenia víťaziek je cieľovou skupinou podcastu predovšetkým mladá generácia. Práve v jej radoch je dôležité objasňovať, čo je feminizmus, aké sú jeho dejiny a čo pozitívne priniesol spoločnosti. Formálne je podcast koncipovaný do 5 epizód po 6 minút. Každá  z nich sa venuje špecifickému okruhu tejto rozsiahlej témy. Začiatok podcastu je venovaný najmä životu žien v Uhorsku a prvým krokom, ktoré smerovali k rodovej rovnosti. Druhá časť je venovaná pozitívnym zmenám, ktoré priniesla ČSR ženám, hlavne v legislatívnej oblasti, ale mapuje aj negatíva, ktoré prinieslo napĺňanie rovnosti v praxi. Podcast je obohatený o literárnu fikciu v podobe interview s mužom, ktorého názory nekorešpondujú so snahami „femín“. Koncipovaný bol na základe rôznych článkov dobovej tlače. Posledná epizóda zobrazuje život žien v regióne Kremnica a Svätý Kríž nad Hronom. Jeho obraz je výsledkom archívneho bádania v Štátnom archíve BB, pobočka Kremnica.

Epizóda 1 - Prečo zrazu feminizmus?: https://audio.com/nataly-nataly/epizoda1 

Epizóda 2 - Nová ústava sa rovná rovnosť: https://audio.com/nataly-nataly/epizoda2

Epizóda 3 - Ste správna žena?:  https://audio.com/nataly-nataly/epizoda3

Epizóda 4 - A čo na to muž?: https://audio.com/nataly-nataly/epizoda4

Epizóda 5 - Náš región, naše feministky: https://audio.com/nataly-nataly/epizoda5

Ak máte čas a chuť, odporúčame vám si jednotlivé originálne spracované epizódy vypočuť. Určite sa veľa zaujímavého dozviete!