sk | en

UNESCO

Art Camp Andorra 2018 “Colors of the Planet”


Art Camp Andorra 2018 “Colors of the Planet”

Informujeme Vás o výzve na výber jednej maliarky (maliara) na tohtoročné letné sústredenie výtvarných umelcov pod názvom Art Camp Andorra, ktoré sa koná v termíne od 9. – 21. júla 2018 v Ordino v Andorrskom kniežactve. V poradí šiesty ročník sa nesie pod názvom „Farby planéty“.

Tohtoročné podujatie sa koná v rámci Medzinárodnej dekády zbližovania kultúr vyhlásenej UNESCO na roky 2013 – 2022. Organizátorom je Národná komisia pre UNESCO v Andorre (CNAU).

Jedná sa o každoročné umelecké sústredenie pre výtvarníkov. Hlavná téma pre tento rok je sústredená na zviditeľnenie kultúry mieru v prepojení na medzikultúrny dialóg. Za SR sa tejto iniciatívy zúčastnili v minulosti slovenskí maliari Peter Hargaš (Malta 2017) a tiež akad. mal.  Peter Pollág (Andorra 2014).

Vybrané výtvarníčky (výtvarníci) sú povinní namaľovať 3 diela (na jedného výtvarníka), ktoré zostávajú organizátorom.
Organizátori zabezpečujú maliarske potreby. Od umelcov sa očakáva, že v 15 minútovom príspevku (vo francúzštine, angličtine, v španielčine alebo v inom cudzom jazyku) predstavia slovenskú kultúru v spojitosti s cieľmi UNESCO.

K nominačnému návrhu je potrebné priložiť a doručiť:

   1. CV umelkyne (umelca);
   2. Porfólio tvorby;
   3. Správne vyplnený registračný formulár s fotografiou a s podpisom. Pozn.: v prihláške (Application Form) – časť cesta do Andorry (časť Travel to Andorra) účastník vyberie len možnosť č. 1.

Nominácie, prosím, posielajte na adresu:

unesco@mzv.sk

do 20. marca 2018.