sk | en

UNESCO

Brave Kids projekt v Košiciach organizovaný občianskym združením HALIGANDA


Brave Kids projekt v Košiciach organizovaný občianskym združením HALIGANDA

Dňa 1.júla 2016 sa v kultúrnom centre Veritas v Košiciach konala záverečná show medzinárodného festivalu Brave Kids, ktorému dala záštitu aj Slovenská komisia pre UNESCO.

Brave Kids je medzinárodný edukačno-umelecký projekt, ktorý uzrel svetlo sveta prvý krát v roku 2009 a organizácia UNESCO má nad ním patronát od jeho začiatku. Je to festival určený pre deti zo všetkých kútov sveta, pre deti zo znevýhodnených podmienok, z povojnových oblastí, krajín trpiacich občianskymi vojnami, hladom, prírodnými katastrofami, pre deti žijúce v ťažkých sociálnych podmienkach, jednoducho pre každé jedno dieťa, ktoré potrebuje pomoc. Tento projekt prirodzeným spôsobom zoskupuje deti z rôznych kútov sveta a učí ich, že všade na svete a v každom sociálnom prostredí sa môže rozvíjať talent a ľudské hodnoty a je založený na princípe "deti učia deti". 

Brave Kids je projekt, ktorý v sebe spája sociálnu inklúziu, neformálnu edukáciu, performance a učenie sa k tolerancii k inej kultúre.

V záverečnej show sa predstavili deti z Izraela, Iránu, Talianska, Poľska a Slovenska, ktoré predviedli nádherný kultúrny program verejnosti, s ktorým odcestujú do poľského Wroclawa – Európskeho hlavného mesta kultúry 2016. Tam sa odprezentujú spolu s ďalšími piatimi predstaveniami, ktoré vzniknú v mestách v Poľsku.

Slovenská komisia pre UNESCO je hrdá na to, že môže podporiť projekty, v ktorých sú aktívnou súčasťou deti, naša budúcnosť.