sk | en

UNESCO

Cena UNESCO Jikji Memory of the World Prize - výzva na predkladanie nominácií


Cena UNESCO Jikji Memory of the World Prize - výzva na predkladanie  nominácií

Informujeme Vás o v poradí 7. výzve na predkladanie nominácií na cenu Pamäte sveta UNESCO / Jikji. Cena Jikji Pamäte sveta slúži na pripomenutie najstaršej existujúcej knihy na svete tlačenej pomocou pohyblivej kovovej tlače, známej pod názvom „Buljo jikji simche yojeol“. Kniha je zapísaná na Zozname Pamäť sveta (Memory of the World Register).

Samotná kniha Jikji predstavuje filozofiu zenového budhizmu zostaveného kňazom Baegunom v neskorom období Goryeo. Kniha bola vytlačená v dvoch zväzkoch. Prvý diel sa stále nenašiel a druhý diel sa uchováva v Bibliothèque nationale vo Francúzsku.

Cena sa udeľuje každé dva roky jednotlivcom, inštitúciám alebo mimovládnym organizáciám, ktoré významne prispeli k zachovaniu a dostupnosti dokumentárneho dedičstva.
Členské štáty sú po konzultácii so svojimi národnými komisiami vyzvané, aby predložili kandidatúru na cenu, rovnako ako medzinárodné mimovládne organizácie, ktoré udržiavajú oficiálne vzťahy s UNESCO a ktorých práca zahŕňa zachovanie dokumentárneho dedičstva.

Ako podať svoju nomináciu:
Nominácie na Cenu by mali byť predložené najneskôr do 30. marca 2018, vyplnením nominačného formulára v angličtine alebo francúzštine. Dodatočné materiály (publikácie, video, audio a iné učebné materiály) môžu byť priložené k nominácii, ako aj prehľad o spôsobe, akým táto práca prispela k zachovaniu dokumentárneho dedičstva a k jeho dostupnosti. Cena bude rozdelená medzi troch uchádzačov.

Viac informácií o UNESCO cene sa dozviete na: 
https://en.unesco.org/prizes/jikji-mow-prize


Nominácie, prosím, posielajte na adresu:
unesco@mzv.sk


do 16. marca 2018.