sk | en

UNESCO

Cena UNESCO Madanjeeta Singha na podporu tolerancie a boja proti násiliu - výzva na predkladanie nominácií


Cena UNESCO Madanjeeta Singha na podporu tolerancie a boja proti násiliu - výzva na predkladanie  nominácií

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Madanjeeta Singha na podporu tolerancie a boja proti násiliu.

Cena UNESCO Madanjeeta Singha na podporu tolerancie a boja proti násiliu je určená pre významné aktivity vo vedeckej, umeleckej, kultúrnej alebo komunikačnej oblasti zamerané na podporu ducha tolerancie a boja proti násiliu.

Cena bola založená v roku 1995 pri príležitosti roka Organizácie Spojených národov o tolerancii a 125. výročia narodenia Mahatmy Gándhího. Bol to rok, keď členské štáty UNESCO prijali Deklaráciu zásad o tolerancii. Vytvorenie ceny sa inšpirovalo ideálmi ústavy UNESCO, podľa ktorej "mier, ak nemá zlyhať, musí byť založený na intelektuálnej a morálnej solidarite ľudstva".

Kandidáti môžu byť nominovaní vládami členských štátov po konzultácii s ich Národnými komisiami pre UNESCO; jednotlivci, bývalí laureáti ceny, významné osobnosti; mimovládne organizácie a nadácie, ktoré udržiavajú oficiálne vzťahy s UNESCO a pôsobia v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto cena; inštitúcie, ktoré pracujú na rozvoji kultúry mieru, ľudských práv, tolerancie vo svete.

Ako podať svoju nomináciu:
Nominácie na Cenu by mali byť predložené najneskôr do 30. apríla 2018, vyplnením nominačného formulára v angličtine alebo francúzštine. Dodatočné materiály (publikácie, video, audio a iné učebné materiály) môžu byť priložené k nominácii. Cena bude rozdelená medzi dvoch víťazov.

Viac informácií o UNESCO cene sa dozviete na: 
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/madanjeet-singh-prize/


Nominácie, prosím, posielajte na adresu:

unesco@mzv.sk

 

do 12. marca 2018.