sk | en

UNESCO

Cena UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat na rok 2024


Cena UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat na rok 2024

Informujeme o možnosti zapojenia sa do výzvy na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat na rok 2024, ktorú vyhlasuje UNESCO v spolupráci s vládou Číny. Ocenené budú 2 projekty sumou 50 000 USD každý.

Organizácie/inštitúcie aj jednotlivci sa majú možnosť uchádzať o cenu s projektami, ktoré pozitívne menia obraz ženy v spoločnosti, podporujú návštevnosť škôl u dievčat a odbúravajú stereotypy. Kritériom je, že predkladaný projekt musí byť implementovaný minimálne po dobu 2 rokov. Cenu od roku 2016 financuje čínska vláda, avšak za hodnotenie projektov je zodpovedné výlučne UNESCO a nezávislá expertná porota. 

Bližšie informácie o cene nájdete v priložených dokumentoch a na  https://www.unesco.org/en/prizes/girls-womens-education.

Projekty vypracované v anglickom/francúzskom jazyku je potrebné zaslať na emailovú adresu Sekretariátu Slovenskej komisie pre UNESCO na adresu unesco@mzv.sk najneskôr do 5. mája 2024. Nominácie budú následne vyhodnotené a zaslané prostredníctvom online platformy na rozhodnutie centrále UNESCO.