sk | en

UNESCO

DNES JE MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATOK A HISTORICKÝCH SÍDIEL


DNES JE MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATOK A HISTORICKÝCH SÍDIEL

18. apríl je Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel. Pre odborníkov na pamiatky je to sviatok pracovný. Pamiatkári ho oslavujú rôznymi odbornými podujatiami, prezentáciou pamiatok verejnosti, ale aj udeľovaním cien. Tento deň tiež pripomína, že u nás sú tisícky pamiatok a aj päť lokalít zo zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva. 

Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel, alebo tiež Svetový deň kultúrneho dedičstva vznikol na podnet Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS). V roku 1983 ho oficiálne vyhlásilo UNESCO.

Slovensko sa môže pýšiť 9 729 nehnuteľnými národnými kultúrnymi pamiatkami. Tvorí ich až 14 995 pamiatkových objektov, napríklad hrady totiž neraz pozostávajú z viacerých objektov. K 1. januáru 2012, v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je aj 14 681 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 32 750 pamiatkových predmetov. Medzi nehnuteľné národné kultúrne pamiatky na Slovensku patrí 408 archeologických nálezísk, 8 587 pamiatok architektúry a urbanizmu, 1 401 pamiatok histórie, 2 066 ľudového staviteľstva, 1 607 výtvarných pamiatok, 537 pamiatok vedy, výroby a techniky a 389 zápisov sa týka historickej zelene.

Okrem národných kultúrnych pamiatok chránime päť lokalít v zozname Svetového kultúrneho dedičstva - Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, Historické jadro mesta Bardejov a Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. Popritom máme na Slovensku 28 pamiatkových rezervácií a 85 pamiatkových zón.

Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ako medzinárodná organizácia profesionálnych pracovníkov v danej oblasti sa zameriava na ochranu a konzerváciu pamätihodností a historických sídel všade na svete. Sídlo medzinárodného sekretariátu ICOMOS je v Paríži.

18. apríla 2016 je príležitosť na oslavu športu, z ktorých niektoré predstavujú dôležité vyjadrenie nášho nehmotného kultúrneho dedičstva a symbol kultúrnej rozmanitosti našich spoločností. UNESCO Medzinárodná charta pre telesnú výchovu, fyzickú aktivitu a šport, revidovaná v novembri 2015, pripomína, že tradičné a pôvodné hry, tance a šport, tiež vyjadrujú svetovo bohaté kultúrne dedičstvo a je nutné ich chrániť a podporovať.
Potreba športovania viedla k vytvoreniu konkrétnych zariadení a priestorov, z ktorých mnohé majú výnimočnú hodnotu a boli určené ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva. Napríklad, sú to pozostatky všetkých športových stavieb postavených pre potreby olympijských hier na mieste svetového kultúrneho dedičstva archeologického náleziska v Olympii, kde sa konali hry každé štyri roky počnúc v roku 776 pred našim letopočtom.
Pri tejto príležitosti riaditeľ Centra svetového dedičstva chce podporiť aktivity súvisiace s dedičstvom športu, s cieľom zvýšiť povedomie o hodnote športu, a aby všetky zainteresované strany v oblasti ochrany pamiatok a miest  pracovali spoločne, najmä pokiaľ ide o ochranu a zachovanie ohrozených pamiatok svetového dedičstva.