sk | en

UNESCO

Dnes sa začína Týždeň celoživotného učenia (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)


Dnes sa začína Týždeň celoživotného učenia (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Už 17. ročník podujatia Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku začína tento pondelok a potrvá až do 15. októbra 2017. Séria konferencií, prednášok, seminárov, dní otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť sa uskutoční s cieľom popularizovať celoživotné učenie a jeho význam.

Linky nižšie:

https://www.minedu.sk/dnes-sa-zacina-tyzden-celozivotneho-ucenia/
https://www.tcu.sk/program/uciace-sa-mesta-slash-learning-cities