sk | en

UNESCO

Drevené kostolíky na Zozname svetového dedičstva UNESCO


Drevené kostolíky na Zozname svetového dedičstva UNESCO

Pozoruhodnosťou východného a stredného Slovenska sú okrem prírodných krás aj jedinečné drevené kostolíky, pri stavbe ktorých nebol použitý ani jediný klinec. Drevené kostolíky sú rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne, alebo evanjelické; pochádzajú prevažne z 17. a 18. storočia a aj v súčasnosti sa aktívne využívajú na bohoslužby. Každý kostolík sa skladá z troch častí: predsieň zvaná babinec, chrámová loď a svätyňa.

Celkovo sa na Slovensku dochovalo takmer šesťdesiat drevených chrámov, no len osem najvzácnejších z nich bolo v roku 2008 zapísaných na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Každoročné lákajú stovky turistov z domova aj zahraničia, ktorí častokrát navštívia aj okolité kostolíky, prepojené v rámci turistickej atrakcie zvanej Karpatská drevená cesta.

Evanjelické kostoly sú nazývané aj artikulárne - podľa článkov (artikúl), ktorými cisár Leopold I. za určitých podmienok povolil ich stavbu. Chrámy museli byť postavené mimo obce a dokončené museli byť v priebehu jedného roka; vchod nesmel byť priamo z ulice, chrámy nemohli mať vežu a museli byť postavené výlučne z dreva. Najznámejšie artikulárne kostoly sú  v Kežmarku, v Leštinách a v Hronseku, tieto sú zapísané za Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Evanjelický artikulárny kostol, Kežmarok

@MDV SR

Okrem týchto artikulárnych kostolov boli na Zoznam zapísané dva rímskokatolícke kostoly v Hervartove a Tvrdošíne a tri gréckokatolícke kostoly v Ruskej Bystrej, Bodružali a Ladomírovej.

Kostol Všetkých svätých, Tvrdošín

@MDV SR

Gréckokatolíckym a pravoslávnym chrámom sa hovorí cerkev. Karpatské drevené cerkvi východného Slovenska sú významným živým dedičstvom Rusínov i Slovákov. Dominantou týchto chrámov je ikonostas, ktorý oddeľuje svätyňu od lode. Zo všetkých drevených sakrálnych stavieb na Slovensku sú práve gréckokatolícke cerkvi najpočetnejšie.

Viac informácií o drevených chrámoch zapísaných na Zozname svetového dedičstva nájdete na:

http://www.pamiatky.sk/sk/page/drevene-chramy-v-slovenskej-casti-karpatskeho-obluka

 

Gréckokatolícke drevené chrámy východného Slovenska zapísané na Zoznam svetového dedičstva UNESCO

 

Bodružal – Chrám svätého Mikuláša z roku 1658

Ladomirová – Chrám svätého Michala Archanjela z roku 1742

Ruská Bystrá – Kostol svätého Mikuláša Biskupa z roku 1730