sk | en

UNESCO

Druhý ročník projektu L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky


Druhý ročník projektu L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky

Druhý ročník projektu L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky.

Bratislava,  13. júna 2018 –  Ako vyvinúť novú generáciu batérií, ktoré sú bezpečnejšie, lacnejšie a neobsahujú ťažké kovy? Ako navrhnúť vysokoteplotné supravodiče pomocou počítača? To sú témy výskumov, ktorými sa zaoberajú víťazky súťaže L’ORÉAL-UNESCO pre ženy vo vede 2018.

Dňa 13. júna 2018 boli v Bratislave už po druhý raz vyhlásené výsledky súťaže L’ORÉAL-UNESCO pre ženy vo vede. Účelom projektu je upozorniť na prácu slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich talent a úspechy, aby v nich mohla mladá generácia vidieť vzory a motivovala ju k zvoleniu vedeckej kariéry.

Tohtoročné ceny boli udelené v kategórii do 35 rokov doc. RNDr. Andrei Strakovej Fedorkovej, PhD. z Katedry fyzikálnej chémie, Ústavu chemických vied, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v kategórii do 45 rokov Dr. hab. Mariane Derzsi, PhD. z Ústavu Výskumu Progresívnych Technológií, Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.


Slovenské laureátky L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede 2018

 

   

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková          Dr. hab. Mariana Derzsi, PhD.

 

Do druhého ročníka sa zapojilo 34 slovenských vedkýň, do finále sa ich prebojovalo celkom 12. So svojimi projektami predstúpili vedkyne 11. apríla 2018 pred odbornú porotu. Tá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie pre UNESCO a členom komisie bol tiež generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Tomáš Hruška. Dve víťazky si na slávnostnom odovzdávaní cien 13. júna 2018 v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5 000 Eur. Pre viac informácií o L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede  na Slovensku navštívte www.prezenyvovede.sk.