sk | en

UNESCO

„L´Oréal-UNESCO pre ženy vo vede na Slovensku“ ocenil včera 3 laureátky


„L´Oréal-UNESCO pre ženy vo vede na Slovensku“ ocenil včera 3 laureátky

7. ročník programu „L´Oréal-UNESCO pre ženy vo vede na Slovensku“ ocenil včera 3 laureátky a my sme boli pri tom.

Naša komisia bola aj tento rok hrdým partnerom slovenskej verzie talentového programu „L´Oréal UNESCO pre ženy vo vede“. Mali sme možnosť stráviť príjemný podvečer v spoločnosti mimoriadne inšpiratívnych a cieľavedomých žien – profesionálok vo svojom vednom odbore oddaných výskumu a dosahovaniu výsledkov s priaznivým dosahom na celú spoločnosť.  

Všetkým partnerom podujatia - firme L´Oréal, Slovenskej akadémii vied a Slovenskej organizácii pre vedecko-výskumné aktivity - patrí vďaka za angažovanosť v tak relevantnej téme ako je rovnosť príležitostí a posilnenie postavenia žien vo vede.

Práve rovnosť príležitostí je jednou z 2 globálnych priorít UNESCO. Údaje organizácie ohľadom účasti žien na vedeckej činnosti sú nelichotivé – iba 1/3 výskumníkov na celom svete tvoria ženy a len 18% zo seniorných miest v oblasti vedy a výskumu v Európe ženy aj obsadzujú. Máme čo doháňať a práve vďaka podobným programom ako je tento, sa téma posilnenia postavenia žien vo vede dostáva do popredia nielen na Slovensku, ale aj v iných kútoch sveta.

Bolo veľmi motivujúce vypočuť si príbehy 3 úspešných výskumníčok pôsobiacich na Slovensku – práve osobnosti ako ony posúvajú našu spoločnosť vpred – odborne, ale aj hodnotovo. Práve ony robia náš svet lepším, modernejším a prinášajú riešenia na mnohé akútne problémy s dosahom na všetkých nás. Zároveň sú potrebnou inšpiráciou a vzorom pre nastupujúce generácie vedkýň a vedcov.

Ocenenia boli udelené v troch výskumných oblastiach:  

V kategórii inžinierske vedy a technológie zvíťazila Dr. Akansha Mehta, ktorá pôsobí na Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vo svojom ekologickom projekte premieňa odpadové farmaceutické sklo na vysokoporézne fotokatalytické keramické membrány, ktoré sú určené
na čistenie odpadových vôd za pomoci slnečného žiarenia.

Laureátkou kategórie fyzikálne a formálne vedy sa stala Mgr. Olga Vyviurska, PhD. z Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej práci využíva viacfaktorové matematické modely na to, aby sa pri analýze komplikovaných chemických vzoriek znížil počet jednotlivých meraní a celý proces spracovania vzoriek sa tak zjednodušil.

V kategórii vedy o živej prírode určila komisia ako víťazku doc. RNDr. Miroslavu Rabajdovú, PhD. pôsobiacu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Zaoberá sa neinvazívnou diagnostikou zmien v in vitro fertilizačnom procese pomocou RNA molekúl. Určuje kvalitné embryá vhodné na transfer do maternice, embryá s najvyšším implantačným potenciálom, ako aj receptivitu endometria, čiže vnímavosť maternice ženy.

Víťazné výskumníčky si v rámci ocenenia rozdelili sumu 15 000 EUR, ktorú môžu použiť na profesijný, ale aj osobný rozvoj. Celkovo sa do slovenskej verzie programu tento rok zapojilo rekordných 36 vedkýň.

Program L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v r. 1998 za účelom podpory žien-vedkýň. Postupne sa rozšíril do celého sveta a vyznamenal už viac než 4 100 žien v 110 krajinách sveta. Na Slovensku oceňuje vedkyne už 7 rokov; doposiaľ bolo ocenených 16 vedkýň, ktoré si rozdelili sumu 70 000 EUR.