sk | en

UNESCO

Film Poľana zožal úspech na filmovom festivale v Los Angeles. Kto stojí za jeho úspechom?


Film Poľana zožal úspech na filmovom festivale v Los Angeles. Kto stojí za jeho úspechom?

Film Štátnej ochrany prírody SR o Biosférickej rezervácii Poľana získal cenu za najlepší zahraničný dokumentárny film na filmovom festivale v Los Angeles. Ide o festival, ktorý každý mesiac udeľuje cenu za tvorivé diela z celého sveta. Film bude prezentovaný vo filmovom štúdiu Raleigh Studios, Hollywood  10. júla 2016.

Program Človek a biosféra (MAB) je považovaný za vlajkový program UNESCO spájajúci prírodu a krajinu s človekom za účelom zabezpečenia udržateľného rozvoja. Základným mottom programu je harmonický vzťah človeka a prírody. V súčasnosti UNESCO eviduje 669 biosférických rezervácií v 120 krajinách. Slovenská republika zaradila do Programu UNESCO Človek a biosféra, okrem Poľany aj ďalšie vzácne územia – Východné Karpaty, Tatry a Slovenský Kras.

Poľana predstavuje jedinečné územie v strede Slovenska. Posledné roky je Poľana aj symbol spolupráce a unikátneho javu – vzájomnej úcty a rešpektu medzi všetkými, ktorí v nej pôsobia.

Tajomné zákutia, skalné monumenty - mohutné zvyšky dávnej sopečnej činnosti, lesy a pralesy, polianky – horské lúky, pasienky a človek – mozole, pot, ale i úprimná radosť a najmä hrdosť tých, čo na tomto pôvabnom kúsku zeme žijú. To je Poľana – napriek tomu, že je známa, po stáročia si zachovala svoju intimitu.

Autormi dokumentárneho filmu o Biosférickej rezervácii Poľana, ktorá môže slúžiť ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím, sú Ľubomír Viluda a Ivan Kršiak.

 Vďaka založeniu Koordinačnej rady BR Poľana sa darí zveľaďovať územie a plniť základne funkcie biosférických rezervácií (ochrannú, logistickú a rozvojovú).

Biosférické rezervácie slúžia ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím. Zohrávajú významnú úlohu nielen pre miestne obyvateľstvo, ale poznatky z takého územia sú potrebné pre celú spoločnosť a sú základným pilierom vízie biosférických rezervácií pre 21. storočie, ktorá bola formulovaná v záveroch Sevillskej konferencie v roku 1995 a Limskej konferencie v marci 2016 .

Vedci, ako aj prax zaoberajúca sa plánovaním alebo politikou a miestne komunity prijali BR s očakávaním, že prinesú rôzne poznatky a skúsenosti so zachovaním biodiverzity a spoločenského a hospodárskeho vývoja a miestneho ekonomického rozvoja. Ťažisko je na príprave modelov na  globálnej, národnej a miestnej úrovni, kde BR budú slúžiť ako školiace miesta pre profesionálov v oblasti politiky, rozhodovania, výskumu, vedy, hospodárenia, práce a pre zúčastnené osoby na úrovni miestnych komunít v ich vzájomnej spolupráci pri prenášaní zásad udržateľného rozvoja do miestnych podmienok.

Biosférické rezervácie, či „rezervy biosféry“ sú modelové územia, kde ochrana prírodných hodnôt je podporovaná spôsobom hospodárenia na určitom území. Tento prístup zhmotňuje ľudské poznanie o tom, že to čo a ako človek robí, prispieva k zachovaniu biodiverzity. Zároveň však takýto prístup by tým, ktorí v týchto územiach pracujú mal zaručovať určitú podporu  a ich produkty by mali mať akýsi certifikát o kvalite a vyššej hodnote.

Dokument BR Poľana bol vyrobený za finančnej podpory Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, v rámci projektu Štátnej ochrany prírody SR – „Rozvoj ochrany prírody  a chránených území v Slovenských Karpatoch“.

Film slúžil aj na prezentáciu BR Poľana na Svetovom kongrese biosférických rezervácií v Lime (marec 2016). V rámci kongresu Medzinárodná koordinačná rada biosférických rezervácií schválila rozšírenie Biosférickej rezervácie Poľana o Hriňovské lazy, čo predstavuje ďalší dôkaz úspešného manažovania územia na participatívnom princípe.

Ďakujeme všetkým, ktorí spolupracovali na filme.

Kto nebol na Poľane, nevidel svet. Prijmite naše pozvanie do srdca Slovenska – najvyššej vyhasnutej sopky na Slovensku.

Trailer k filmu nájdete:

https://www.youtube.com/watch?v=eNcKVTicTbE

Viac informácií:

www.chkopolana.eu

https://www.facebook.com/Biosphere-Reserve-Po%C4%BEana-1251947231487514/?ref=hl