sk | en

UNESCO

Inter-regionálne stretnutie národných komisií pre UNESCO v Číne


Inter-regionálne stretnutie národných komisií pre UNESCO v Číne

V dňoch 13. - 15.júna 2016 sa v čínskom meste Šanghaj konalo 3. Inter-regionálne stretnutie Národných komisií pre UNESCO, na ktorom sa zúčastnilo vyše sto generálnych tajomníkov a zástupcov národných komisií pre UNESCO z celého sveta a zástupcovia Sekretariátu UNESCO. Slovenskú komisiu pre UNESCO zastupovala jej generálna tajomníčka Edita Filadelfiová.  

Počas troch dní mali možnosť účastníci podujatia prediskutovať množstvo tém z oblasti aktivít UNESCO, ktoré sú v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja v kontexte Agendy 2030. Dôležitou súčasťou programu boli prvé diskusie v rámci jednotlivých regionálnych skupín k pripravovanému dokumentu o programe a rozpočte organizácie na roky 2018-2021, ktorý bude schvaľovať UNESCO na svojej 39. Generálnej konferencii v roku 2017.