sk | en

UNESCO

Konferencia k programom na tému ochrany a revitalizácie kultúrneho a prírodného dedičstva


Konferencia k programom na tému ochrany a revitalizácie kultúrneho a prírodného dedičstva

V Košiciach sa dnes koná záverečná konferencia programov  podporovaných v rámci EEA a Nórskych grantov. Konferencia priniesla súhrnné informácie o realizovaných projektoch, z ktorých mnohé pomohli pri obnove a rekonštrukcii pamiatok a ich sprístupnení verejnosti.

Záchrana kultúrneho dedičstva je jednou z hlavných priorít UNESCO a rok 2018 bude Európskym rokom kultúrneho dedičstva.