sk | en

UNESCO

Medzinárodná cena L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede 2021


Medzinárodná cena L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede 2021

UNESCO spolu s firmou L'Oréal vyhlásili nový ročník Medzinárodnej súťaže L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede 2021, určenej pre vedkyne v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Päť najúspešnejších vedkýň bude odmenených sumou 100 000,- eur za ich jedinečný prínos pre rozvoj vedy.

 

Program L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede sa pýši viac ako dvadsaťročnou tradíciou podpory rodovej rovnosti a excelentnosti v prírodných vedách. Tri bývalé laureátky Ceny L'Oréal UNESCO boli neskôr v kariére ocenené aj Nobelovou cenou. Porota sa aj tento rok zameria na výber najkvalifikovanejších odborníčok vo svojom odbore zo všetkých regiónov sveta.

 

Nádejné kandidátky môžu byť nominované vedeckými inštitúciami alebo individuálnymi vedcami, členmi akademických či vedeckých inštitúcií prostredníctvom webovej stránky: https://www.forwomeninscience.com/en/awards, kde sú k dispozícii aj podrobné propozície a pravidlá súťaže. Papierové nominácie alebo samonominácie nie sú prípustné. Nominujúca inštitúcia alebo vedci-jednotlivci sa musia zaregistrovať a následne vyplniť všetky informácie o kandidátke a doplňujúce dokumenty do 31. mája 2020.

 

V prípade, že by ste potrebovali doplňujúce informácie, prosím, kontaktujte: fwis@unesco.org
(cc: ap.coppola@unesco.org)