sk | en

UNESCO

Medzinárodná konferencia AIUTA na Univerzite Komenského


Medzinárodná konferencia AIUTA na Univerzite Komenského

V dňoch 18. – 20. mája 2017 sa uskutočnilo spoločné stretnutie zahraničných partnerov a členov AIUTA – Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku. 100. rokovanie výboru AIUTA sprevádzala medzinárodná konferencia pod názvom „Equal learning opportunities for the elderly“ pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana a rektora UK Karola Mičietu. Podpora MŠVVŠ SR a ďalších subjektov prispieva k úspešnej reprezentácii seniorského vzdelávania na akademickej pôde v rámci programov univerzít tretieho veku.

 

Účastníkom sa v prvý deň podujatia prihovorila aj generálna tajomníčka SK UNESCO Edita Filadelfiová, ktorá zdôraznila potrebu a význam celoživotného vzdelávania pre rozvoj spoločností. Vzdelávanie je jedným zo 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a jeho propagácia a implementácia patrí medzi dôležité aktivity Slovenskej komisie pre UNESCO. Na konferencii sa zúčastnili reprezentanti univerzít tretieho veku z Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Portugalska, Rumunska, Španielska, Švédska, Talianska a Veľkej Británie, ale aj z mimoeurópskych krajín: z Brazílie, Číny, Kanady, Kolumbie, Kostariky, Libanonu, Senegalu a Tuniska.