sk | en

UNESCO

Medzinárodný program pre monitorovanie čitateľskej gramotnosti PIRLS 2016


Medzinárodný program pre monitorovanie čitateľskej gramotnosti PIRLS 2016

Informovanie o tlačovej správe, ktorú UNESCO vydalo pri príležitosti zverejnenia výsledkov Medzinárodného programu pre monitorovanie čitateľskej gramotnosti PIRLS 2016, ktorého cieľom bolo zhodnotenie čitateľských schopností žiakov 4. ročníka ZŠ, (hodnotenie žiakov 4. ročníka zodpovedá medzinárodnej klasifikácii definovanej UNESCO).

 Na stretnutí v sídle UNESCO pod názvom "Measuring SDG 4: how PIRLS can help" prezentovala výsledky skupina špecialistov Medzinárodného združenia pre hodnotenie vzdelávacích výsledkov (IEA - International Association for Evaluation of Educational Achievement). Cieľom podujatia bola informácia účastníkov o výsledkov hodnotení PIRLS a zdôraznenie ich  významu pre tvorbu národných vzdelávacích politík ako aj uplatňovanie hodnotení s cieľom čo najlepšej realizácie cieľov SDG4  a krokov pri napĺňaní vytýčených záväzkov na národných úrovniach.  

 Len pre zaujímavosť najlepšie výsledky obržali Singapur, Ruská federácia, Fínsko, Írsko, Poľsko... Francúzsko je skoro na konci rebríčka. Slovenská republika patrí spolu s Rakúskom, Nemeckom, Izraelom a Portugalskom k priemeru.

 Bližšie informácie na stránke: https://en.unesco.org/events/measuring-sustainable-development-goal-4-how-pirls-can-help