sk | en

UNESCO

NOVINKY Z PRVÉHO TOHTOROČNÉHO ZASADNUTIA NAŠEJ KOMISIE 21. februára 2024


NOVINKY Z PRVÉHO TOHTOROČNÉHO ZASADNUTIA NAŠEJ KOMISIE 21. februára 2024

Fungujeme v staronovom zložení - náš Sekretariát vedie nová generálna tajomníčka Denisa Frelichová. Jej bohaté skúsenosti z OSN a multilaterálnej diplomacie budeme aktívne využívať.

Týmto ďakujeme našej bývalej generálnej tajomníčke Ľubke Erdelskej za jej nasadenie pri propagovaní hodnôt a programov UNESCO na Slovensku. 

Privítali sme viacerých nových členov a členky – z Ministerstva kultúry SR a Ambrela, ale tiež sme sa rozlúčili so zástupcom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - Neformálne vzdelávanie. Budeme sa tešiť na novú posilu v agende podpory mládeže.

Dohodli sme sa, že nosnou témou Fóra partnerov – najväčšieho každoročného zhromaždenia všetkých aktérov z oblasti UNESCO – bude vzdelávanie.

Informovali sme o sfunkčnení medzirezortnej pracovnej skupiny pre efektívny výkon členstva Slovenska vo Výkonnej rade UNESCO, ktorej činnosť budeme koordinovať spoločne so Stálou delegáciou SR pri UNESCO / La Délégation slovaque auprès de l'UNESCO.

Diskutovali sme o plánovaných aktivitách na tento rok. A veru, máte sa na čo tešiť. 

Zhodli sme sa, že všetko, čo v komisii a s podporovateľmi UNESCO agendy robíme, robíme aj so zámerom napĺňať ciele trvalo udržateľného rozvoja #SDGs. Ich dôsledná implementácia je alfou a omegou našej budúcnosti.  

V najbližšom období ja našou prioritou čo najlepšie využiť naše členstvo vo Výkonnej rade UNESCO nielen na presadzovanie záujmov Slovenska, ale aj na efektívne prispievanie k práci celého medzinárodného spoločenstva v prospech zveľaďovania kultúry, vedy a vzdelávania. 

Zachovajte nám priazeň, sledujte nás a veríme, že aj tento rok sa nám bude spoločne dariť napĺňať poslanie našej Komisie: šíriť prácu UNESCO po celom Slovensku.