sk | en

UNESCO

Národná konferencia - Etické problémy vo vede a technológiách, 10. október 2017


Národná konferencia - Etické problémy vo vede a technológiách, 10. október 2017

Pozvánka Slovenského výboru pre bioetiku SK UNESCO na národnú konferenciu s témou „Etické problémy vo vede a technológiách“, ktorá sa uskutoční dňa 10. októbra 2017 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Hlbokej ulici č. 2.
Konferencia sa koná pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

Registrácia účastníkov: do 30. septembra 2017 na mailové adresy marta.kollarova@uniba.sk  alebo  lubica.lacinova@savba.sk (bez registračných poplatkov, občerstvenie zabezpečené)

Časový harmonogram konferencie:

8:30 - 9:30       Registrácia účastníkov
9:30 - 9:40       Otvorenie konferencie
9:40 - 10:10     Marta Kollárová - „Etické výzvy v súčasnosti“
10.10 - 10:40   Josef Šmajs – „Etické implikace techniky“
10:40 - 11:10   Ivana Budinská – „Prečo a ako máme vyvíjať morálne roboty?“
11:10 - 11:30    Prestávka
11:30 - 12:00   Štefan Luby – „Nanoetika“
12:00 - 12:30   Ľubica Lacinová – „Dialóg o životnom prostredí medzi vedcami a politikmi: konflikt poznania a hodnôt?“
12:30 - 13:00   Ľudevít Kadaši – „Štúdium ľudského genómu – vybrané etické dilemy pri využití jeho výsledkov“
13:00 - 14:00   Obedová prestávka
14:00 - 14:30   Ľubomír Tomáška – „Syntetická biológia: Aktuálne možnosti a perspektívne výzvy“
14:30 - 15:00   Vasil Gluchman – „Bioetika a globálne konflikty“
15:00 - 15:30   Emil Višňovský – „Hodnota ľudského života v ére info-techno-kultúry“
15:30 - 16:00   Branislav Fábry – „Právne otázky na konci života“
16:00 -             Ukončenie konferencie