sk | en

UNESCO

Oficiálna návšteva GR UNESCO na Slovensku


Oficiálna návšteva GR UNESCO na Slovensku

Oficiálna návšteva GR UNESCO Iriny Bokovovej v SR sa konala v dňoch 5.-7.mája 2016 a bola jej v poradí druhou oficiálnou návštevou v uvedenej funkcii. GR UNESCO sa počas svojho programu stretla prezidentom SR Andrejom Kiskom, s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom, s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Petrom Plavčanom a ministrom životného prostredia László Sólymosom, s predsedom SOPK Petrom Mihókom a absolvovala stretnutie so Slovenskou komisiou pre UNESCO. Irina Bokovová absolvovala prednášku na pôde UK na tému „Posilnenie postavenia mládeže, podpora rozmanitosti – nové základy pre odhodlanosť a mier“, kde jej bola udelená Zlatá medaila UK. Zúčastnila sa tiež diskusie s vedeckou obcou v rámci okrúhleho stola na tému „Kreativita a inovácie v teórii a v praxi“ pod záštitou predsedu SAV Pavla Šajgalíka. V rámci svojej návštevy mala GR UNESCO možnosť navštíviť aj historické mesto Levoča a vidieť nádherný Oltár Majtra Pavla, zapísané do Zoznamu svetového dedičstva v UNESCO. V Levoči sa taktiež stretla s primátormi a zástupcami miest s emblémom UNESCO a tiež so zástupcami rektorskej a akademickej obce z viacerých slovenských univerzít.