sk | en

UNESCO

Oficiálna návšteva riaditeľky Centra svetového dedičstva (WHC) UNESCO Dr. Mechtild Rössler na Slovensku


Oficiálna návšteva riaditeľky Centra svetového dedičstva (WHC) UNESCO Dr. Mechtild Rössler na Slovensku

V dňoch 17.-20. septembra 2017 navštívila Slovenskú republiku riaditeľka WHC Dr. M. Rössler na Slovensku.

Riaditeľka WHC sa stretla so splnomocnencom vlády pre menej rozvinuté okresy A. Marcinčinom, s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR G. Matečnou, so štátnymi tajomníkmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR L. Parízkom, Ministerstva životného prostredia SR N. Kurillom a B. Suskom a Ministerstva kultúry SR I. Sečíkom, s predstaviteľmi Ekonomickej univerzity v BA, Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici ako aj s predstaviteľom Štátnej ochrany prírody. Hlavnou témou rozhovorov bola problematika Karpatských bukových pralesov a ochrana svetového kultúrneho aj prírodného dedičstva.

V Masarykovom dvore vo Vígľaši sa konalo s riaditeľkou WHC diskusné fórum s manažérmi a so zainteresovanými stranami kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj s mladými miestnymi ľuďmi. Hlavnou témou fóra bolo Svetové prírodné a kultúrne dedičstvo – inšpirácia, príležitosti, inklúzia a povedomie – lepšia budúcnosť. Ďalej program pokračoval obhliadkou prírodnej rezervácie Poľana a návšteva bola zavŕšená prezentáciou kultúrnych a kulinárskych tradícií regiónu.