sk | en

UNESCO

Online prieskum UNESCO „The World in 2030“


Online prieskum UNESCO „The World in 2030“

UNESCO spustilo anonymný online prieskum „Svet v roku 2030“, ktorého cieľom je získať informácie o vnímaní najväčších globálnych výziev a ich riešení počas budúcej dekády. Výsledky prieskumu budú využité pri stanovovaní globálnej agendy organizácie.  
Vyplnenie online dotazníka Vám zaberie len pár minút a prieskum je anonymný.
Dotazník je dostupný cez nasledovné linky:
https://en.unesco.org/news/theworldin2030-help-unesco-set-global-agenda-issues-you-care-about

https://survey.unesco.org/2020/index.php?r=survey/index&sid=466929&lang=en