sk | en

UNESCO

Oznámenie Izraela o vystúpení z organizácie UNESCO


Oznámenie Izraela o vystúpení z organizácie UNESCO

Po predchádzajúcom predbežnom ohlásení úmyslu ukončiť členstvo v UNESCO, Izrael dňa 29. decembra 2017 oficiálne notifikoval generálnej riaditeľke UNESCO A. Azoulay rozhodnutie ukončiť členstvo v UNESCO.  Ukončenie členstva nadobudne právoplatnosť k 31. decembru 2018.

Po oznámení ukončenia členstva USA dňa 12. októbra 2017, Izrael vyjadril podporu uvedeného rozhodnutia a zámer nasledovať príklad USA. Izrael svoje rozhodnutie oficiálne potvrdil aj napriek novembrovému zvoleniu A. Azoulay na post GR UNESCO, ktorá hneď v úvode informovala, že bude viesť intenzívny dialóg so štátom Izrael, členom UNESCO od r. 1949 a zmluvnou stranou 18 medzinárodných dohovorov UNESCO. To všetko v záujme zotrvania štátu Izrael v organizácii, ktorá kladie dôraz na dialóg medzi kultúrami a na boj proti extrémizmu.  

Vystúpením Izraela z organizácie UNESCO bude oslabená možnosť účasti 12 Katedier UNESCO, 25 Asociovaných škôl UNESCO či 9 pamiatok svetového dedičstva UNESCO na spolupráci v rámci siete UNESCO.