sk | en

UNESCO

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU GENERÁLNEJ RIADITEĽKY UNESCO, p. IRINY BOKOVEJ


POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU GENERÁLNEJ RIADITEĽKY UNESCO, p. IRINY BOKOVEJ

V piatok 6. mája 2016 o 10.00 hod. privítame v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) významnú návštevu - generálnu riaditeľku UNESCO, p. Irinu Bokovu.

Akademickej obci UK, ako i širokej verejnosti bude prednášať na tému:

Posilnenie postavenia mládeže, podpora rozmanitosti - nové základy pre odhodlanosť a mier.

Srdečne vás pozývame!