sk | en

UNESCO

Pozvánka na potulky po stopách prírodného dedičstva Slovenska


Pozvánka na potulky po stopách prírodného dedičstva Slovenska

Leto je ideálny čas na potulky slovenskou prírodou a objavovanie vzácnych prírodných pokladov, z ktorých viaceré získali medzinárodné uznanie za svoju jedinečnú hodnotu a krásu.

Mnohé prírodné lokality na Slovensku sa pýšia značkou UNESCO, či už ide o jednu z našich štyroch UNESCO Biosférických rezervácií (Poľana, Slovenský kras, Východné Karpaty a Tatry), o UNESCO Globálny Geopark Novohrad-Nógrád  alebo o naše dve prírodné pamiatky zapísané na Zoznam svetového dedičstva UNESCO : Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasuStaré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.

Národný park Poloniny na východe Slovenska je jedinečné územie, ktoré v sebe spája označenie Svetové dedičstvo UNESCO a Biosférická rezervácia UNESCO a pýšia sa taktiež prestížnym Diplomom Rady Európy. Poloniny sú súčasťou prvej trojstrannej biosférickej rezervácie na svete, spolu s Poľskom a Ukrajinou. Biosférické rezervácie sú oblasti s bohatou endemickou flórou a faunou, ktorých cieľom je skúmať vzťahy medzi človekom a prírodou a napomáhať tak trvalo udržateľnému životu a rozvoju. Zastrešuje ich Medzinárodný program UNESCO „Človek a Biosféra“ (MAB).

Označenie Svetové dedičstvo UNESCO získali najvzácnejšie časti Národného parku Poloniny spolu so vzácnymi lesmi v pohorí Vihorlat v rámci medzinárodného zápisu pamiatky „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ v roku 2007. V súčasnosti sa posudzuje nový návrh, ktorý mierne upravuje zonáciu určitých lokalít. K prvotnému zápisu sa časom pridali viaceré európske krajiny so vzácnymi územiami bukových lesov, čím sa prehlbuje medzinárodná spolupráca v ochrane prírodného dedičstva.

V Bukovských vrchoch (súčasť Polonín) sa nachádzajú tri lokality zapísané na Zoznam svetového dedičstva: pralesy Havešová, Rožok a Stužica.  Ide o najstaršie a najvzácnejšie časti európskych bukových lesov, kde stromy dorastajú do rekordných výšok. V pralese žije mnoho pôvodných karpatských a aj niekoľko endemických druhov rastlín, húb a živočíchov, ako napríklad modrý slimák Slizniak karpatský. Za návštevu stojí aj najvyšší vrch Bukovských lesov, Kremenec, ktorý tvorí hranicu medzi Slovenskom, Poľskom a Ukrajinou.

   

Súčasťou zápisu „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ na Zozname svetového dedičstva je aj Vihorlatský prales v sopečnom pohorí Vihorlat. Najznámejšie atrakcie sú Sninský kameň s uchvacujúcim panoramatickým výhľadom a jazero Morské oko s nádherne priezračnou vodou.

   

Zaujímavosťou Národného parku Poloniny je aj skutočnosť, že sa v ňom nachádza jedno z najvhodnejších miest na svete pre pozorovanie nočnej oblohy. V oblasti je svetelné znečistenie také nízke, že sa dostala do Svetového zoznamu chránených oblastí tmavej oblohy (World list of dark sky protected areas). Druhým takýmto územím sú Kysucké Beskydy.

V okolí Karpatských bukových pralesov sa nachádza množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré spríjemnia návštevníkom výlet, či už ide o vojnové pamätníky, alebo o drevené artikulárne kostolíky, zapísané na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Želáme príjemnú cestu.