sk | en

UNESCO

Pracovná návšteva zástupkyne GR UNESCO pani Flavie Schlegelovej v SR v dňoch 23.-24.júna 2016


Pracovná návšteva zástupkyne GR UNESCO  pani Flavie Schlegelovej v SR v dňoch 23.-24.júna 2016

Zástupkyňa GR UNESCO pre prírodné vedy p. Flavia Schlegelová navštívila v dňoch 23.-24.júna 2016 Slovenskú republiku spolu s vedúcou sekcie pre systémy podzemných vôd Alice Aureliovou. Obidve dámy z UNESCO absolvovali viacero stretnutí zameraných na tému vody, ochrany vodných zdrojov, vodného manažmentu, prístupu k pitnej vode. Cieľom návštevy bolo nadviazať po odbornej stránke na prienikové prioritné témy EÚ a UNESCO – tému vody a v tomto kontexte nadviazať na spoluprácu medzi SR a UNESCO v tejto oblasti.

Pani Schlegelová sa počas svojho pracovného programu stretla so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR p. Norbertom Kurillom a absolvovala viaceré pracovné rokovania s odborníkmi z rezortu životného prostredia ako aj so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Veľmi dôležitou súčasťou programu bol okrúhly stôl na tému „Teaming up UNESCO and EU water issues“, ktorý sa konal pod hlavičkou SK UNESCO v priestoroch Vodárenského múzea. Na podujatí mali možnosť prezentovať aj viaceré slovenské mimovládne organizácie pôsobiace v rozvojových krajinách svoje projekty zamerané na oblasť vody.