sk | en

UNESCO

Prednáška v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO „Staroegyptská rakva v Bratislave“


Prednáška v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO „Staroegyptská rakva v Bratislave“

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave pozýva záujemcov na prednášku z cyklu Orient známy a neznámy, ktorá sa zameria na staroegyptskú rakvu v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave. Rakva patrí medzi pozoruhodné a vzácne artefakty pochádzajúce zo starovekého Egypta, ktoré sa nachádzajú v slovenských štátnych zbierkach. V súčasnosti je predmetom egyptologického výskumu, ktorý realizuje Ústav orientalistiky SAV v spolupráci s Prírodovedným múzeom SNM.

Podujatie sa uskutoční 20. novembra 2019 o 17,30 hod. v Seminárnej sále na Klariskej 5, vstup voľný.

Prednášajúci – Mgr. Dušan Magdolen, PhD., slovenský egyptológ, Ústav orientalistiky SAV

Usporiadatelia: Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri UKB, Slovenská orientalistická spoločnosť pri SAV