sk | en

UNESCO

Pridružené školy UNESCO rozvíjajú medzinárodnú spoluprácu aj počas koronakrízy


Pridružené školy UNESCO rozvíjajú medzinárodnú spoluprácu aj počas koronakrízy

Napriek uzatvoreniu škôl po celom svete sa pridružené školy UNESCO na Slovensku aktívne zapojili do iniciatívy Medzinárodný týždeň umeleckej výchovy 2020 (International Arts Education Week 2020), ktorá prebiehala počas posledného májového týždňa. Cieľom iniciatívy bolo zdôrazniť význam umenia pre kultúru komunít a jeho potenciál pre budovanie udržateľnej budúcnosti. 

Poskytnuté fotografie diel žiakov pridružených škôl UNESCO sa stretli s veľkým úspechom. Medzi hŕstku vybraných projektov z celého sveta, ktoré UNESCO uverejnilo na svojej stránke, sa zaradil aj spoločný projekt Školy umeleckého priemyslu v Bratislave a pridruženej školy v Japonsku, venovaný téme klimatických zmien. Projekt je jedinečným príkladom medzinárodnej spolupráce škôl UNESCO a kreatívnej formy vzdelávania o súčasných spoločenských problémoch a výzvach. Spoločné výtvarné dielo slovenských a japonských žiakov je vystavené v Japonsku v rámci projektu ART MILES.

Do iniciatívy sa zapojila aj Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom so svojim projektom Kultúra a práca v Európe, v ktorom vyzdvihli význam včelárstva pre udržateľný rozvoj. 

Viac informácií o projekte: https://en.unesco.org/commemorations/artseducationweek