sk | en

UNESCO

ŠIESTE MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM MEDZINÁRODNEJ GEOVEDY – Krakov (Poľsko)


ŠIESTE MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM MEDZINÁRODNEJ GEOVEDY – Krakov (Poľsko)

Informujeme Vás o konaní 6. medzinárodného  sympózia medzinárodnej geovedy Program (IGCP)-589 Rozvoj ázijskej Tetyanskej oblasti: „Genesis, proces a výsledky“, ktorý sa bude konať v Krakove (Poľsko) v dňoch 29. septembra - 5. októbra 2017, kde sa zúčastnia aj slovenskí zástupcovia.