sk | en

UNESCO

SLOVENSKO OPÄŤ ZABODOVALO V UNESCO - BRATISLAVA SA STALA DRUHÝM SLOVENSKÝM UČIACIM SA MESTOM UNESCO!


SLOVENSKO OPÄŤ ZABODOVALO V UNESCO - BRATISLAVA SA STALA DRUHÝM SLOVENSKÝM UČIACIM SA MESTOM UNESCO!

Vedeli ste, že väčšina svetovej populácie dnes žije v mestách? Organizácia Spojených národov označila v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 kvalitné vzdelávanie ako kľúč k prosperite a mocný katalyzátor rastu, pokroku a globálnej transformácie. Tešíme sa preto, že aj metropola Slovenska – Bratislava sa stala 14. februára 2024 členom prestížnej Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Po Trnave tak ide o druhé slovenské mesto, ktoré bude v oblasti vzdelávania fungovať pod značkou UNESCO.

Do prominentnej siete učiacich sa miest UNESCO bolo okrem Bratislavy prijatých ďalších 63 miest z 35 krajín sveta. Sieť tak aktuálne združuje 356 miest zo 79 krajín sveta.  Spája ich spoločná snaha zveľaďovať mestá tak, aby sa v nich každý cítil dobre a aby sa všetci bez ohľadu na vek, pôvod alebo sociálne postavenie mohli vzdelávať, učiť nové veci a rozvíjať a spoločne si tak formovať svoj životný priestor. Presadzujú pri tom koncept celoživotného vzdelávania a realizujú vzdelávacie aktivity s využitím moderných edukačných prvkov.

Doteraz farby Slovenska v tejto sieti hájila Učiaca sa Trnava (www.uciacasatrnava.sk), ktorá za dva roky svojím úspešným príbehom stihla motivovať aj ďalšie slovenské mestá - a Bratislava je toho dôkazom.

Veríme, že Trnava a Bratislava budú spoločne inšpiráciou aj pre ďalšie mestá a samosprávy, pretože rozvoj a investície do vzdelávania sú zárukou prosperujúcej budúcnosti.

Viac o Globálnej sieti učiacich sa miest UNESCO na https://www.uil.unesco.org/en/learning-cities. Profil Bratislavy ako učiaceho sa mesta UNESCO na https://www.uil.unesco.org/en/learning-cities/bratislava.