sk | en

UNESCO

SPLNOMOCNENIE PRE DIEVČATÁ A ŽENY


SPLNOMOCNENIE PRE DIEVČATÁ A ŽENY

Ako reakciu na nedávnu návštevu generálnej riaditeľky UNESCO, p. Iriny Bokovej, dovoľte nám pripomenúť jedno z hlavných posolstiev, ktoré zaznievalo z jej úst aj na Slovensku veľmi často.

Citujeme Irinu Bokovú: 

"Posilnenie postavenia dievčat a žien je nová hraničná oblasť ľudských práv v 21. storočí. Domnievam sa, že rozvoj nie je udržateľný, ak nie je zachovaná rovnosť. To je dôvod, prečo musíme spoločne oveľa viac presadzovať ľudské práva a potenciál každého dievčaťa a ženy.

Posilnenie postavenia dievčat a žien začína v laviciach škôl, v kvalite ich vzdelávania a prístupu ku kultúre a informáciám. Rodová rovnosť znamená gramotnosti. Vzdelanie znamená prístup k vede. Veda znamená skutočné možnosti pre dievčatá, aby dosiahli to, čo si želajú. A aby mohli prijímať vlastné informované rozhodnutia. To sú zásadné podmienky pre ľudské práva, zdravie, trvalo udržateľný rozvoj, pre zdravú štruktúru spoločnosti ako celku.

Rodová rovnosť je globálnou prioritou UNESCO, a aj moja  osobná priorita."