sk | en

UNESCO

Satelitná konferencia IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)


Satelitná konferencia IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)

Satelitná konferencia IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions / Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií)

 

Dňa 16.8.2017 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice konala satelitná konferencia IFLA, ktorá bola jediným sprievodným podujatím Svetového knihovníckeho kongresu IFLA 2017 / IFLA World Library and Information Congress (19. – 25. 8. 2017, Wroclaw, Poľsko) na území Slovenskej republiky a okolitých krajín.

Okrem zástupcov slovenských knižníc sa podujatia zúčastnili aj vrcholní predstavitelia Výkonného výboru IFLA a predstavitelia z mnohých krajín z celého sveta:
z Ugandy, Nigérie, USA, Francúzska, Španielska, Grécka, Holandska a Japonska.

IFLA je najväčšou a najvýznamnejšou knihovníckou organizáciou na svete, ktorá združuje knižnice všetkých typov a tiež knihovníkov a informačných profesionálov zo všetkých kontinentov sveta. Uvedené podujatie sa venovalo odbornej téme, ktorá v súčasnosti mimoriadne rezonuje aj v súvislosti s utečeneckou krízou: „Knižničné a informačné služby pre ženy žijúce v konfliktných zónach a situáciách“.

Jedným z partnerov podujatia bola aj Slovenská komisia pre UNESCO. Bližšie informácie o podujatí nájdete na webovej stránke Univerzitnej knižnice v Bratislave, https://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/informacie-z-priebehu-satelitnej-konferencie-ifla-ukb-16-8-2017.html.