sk | en

UNESCO

Slávnostné vyhlásenie výsledkov L´OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede


Slávnostné vyhlásenie výsledkov L´OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede

Dňa 13. septembra 2017 boli slávnostne vyhlásené výsledky slovenskej edície projektu L´OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede. Dve vedkyne boli ocenené za výnimočné projekty, ktoré predložili do súťaže a boli vybrané spomedzi spolu 58 prihlásených mladých žien – vedkýň, z toho 11 finalistiek.

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. s projektom „Identifikácia paramagnetických centier a reaktívnych radikálov v systémoch TiO2 nanočastíc“ a Mgr. Lucia Kučerová, PhD. s projektom „Metastatické mezenchymálne bunky podobné kmeňovým bunkám pri karcinóme prsníka“ sú dôkazom, že aj na Slovensku máme vynikajúce mladé vedkyne, ktoré svojimi výkonmi preukázali mimoriadne schopnosti a nadanie a sú pýchou celého Slovenska vo vedeckej oblasti aj na medzinárodnom poli.

Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa konala tento rok po prvýkrát pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenská komisia pre UNESCO.

Bližšie informácie o vyhlásení výsledkov nájdetu tu: http://www.ucn.sk/aktuality/dve-slovenske-vedkyne-ziskali-ocenenie-v-projekte-l-oreal-unesco-pre-zeny-vo-vede

Reportáž z udeľovania cien si môžete pozrieť tu: https://www.noviny.sk/slovensko/259258-slovenske-vedkyne-ocenila-medzinarodna-porota