sk | en

UNESCO

Slovenská komisia pre UNESCO zasadala po vedením jej nového predsedu Ivana Korčoka


Slovenská komisia pre UNESCO zasadala po vedením jej nového predsedu Ivana Korčoka

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) sa v utorok (30. júna 2020) uskutočnilo prvé zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO pod vedením Ivana Korčoka, ktorý je z titulu funkcie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň jej novým predsedom.

Minister Ivan Korčok predstavil svoju víziu fungovania komisie a jej hlavné priority. Ako uviedol, súčasné globálne výzvy a ich dopad na našu krajinu sú príležitosťou hľadať a nachádzať inovatívne riešenia. Slovensko pri tom môže využívať aj expertízu UNESCO. „Mnohé z vízií UNESCO sú reflektované aj v programovom vyhlásení vládneho kabinetu, či už ide o skvalitňovanie vzdelávania, vedy, výskumu, rovnosť príležitostí alebo ochranu životného prostredia,“ zdôraznil minister s tým, že práve Slovenská komisia pre UNESCO má vďaka svojmu prepojeniu na všetky relevantné rezorty a inštitúcie potenciál tieto témy pripomínať.

Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO) je v súčasnosti zložená z 19 členov - expertov na jednotlivé programy UNESCO, zástupcov relevantných rezortov a inštitúcií. Jej činnosť zastrešuje Sekretariát SK UNESCO spadajúci pod MZVEZ SR. Komisiu na národnej úrovni a voči národným komisiám iných členských štátov zastupuje generálna tajomníčka SK UNESCO - od leta 2019 Viera Grigová.