sk | en

UNESCO

Slovensko malo svoju zástupkyňu na 12. Fóre mladých UNESCO


Slovensko malo svoju zástupkyňu na 12. Fóre mladých UNESCO

V piatok 19. novembra sa uskutočnil už 12. ročník Fóra mladých UNESCO (Youth Forum), ktoré je pravidelnou sprievodnou aktivitou počas Generálnej konferencie UNESCO a koná sa každé dva roky. Tento rok sa podujatie kvôli pandémii covid-19 uskutočnilo v online formáte a jeho hlavnou témou bolo „Spolu s mládežou vytvárame post-covidové obdobie“.

Hlavným cieľom tohto mládežníckeho summitu bolo vytvoriť priestor na diskusiu o dopadoch krízy COVID-19 na životy mladých ľudí na celom svete, zdieľať skúsenosti a poznatky a hlavne posilniť spoluprácu mládeže a predstaviteľov vlád a politikov.

Slovenskú republiku na Fóre zastupovala Mária Mydliarová, projektová manažérka programu jazykovej podpory z občianskeho združenia Cesta von, ktoré zastrešuje aj program Omama, ktorý bol v tomto roku nominovaný na Cenu UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat. Mária má priame skúsenosti s prácou v teréne v oblasti vzdelávania, sociálnych vecí a rozvoja a dlhodobo sa venuje práci s vylúčenými komunitami.

Viac informácií o 12. Fóre mladých UNESCO nájdete tu